Kontakt

 

Apartmány U Měšťana
Česká 167/12, Mikulov 692 01
E-mail: apartmanyumestana@seznam.cz
Tel.: +420 732 876 172

Autobusová zastávka Mikulov na Moravě ,,U pošty“ je od apartmánu vzdálena 15 metrů. Autobusové linky 570 a 585.

Vlaková stanice Mikulov na Moravě je vzdálena 2,1 km.

 


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů webových stránek pujcovnamikulov.cz

1. Podnikající fyzická osoba Ing. Jan Dubský, Česká 168/14, Mikulov 692 01 IČ 02294800, zapsána v živnostenském rejstříku (dále jen „pronajímatel“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), zejména následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, adresu.

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a pronajímatelem dojde k uzavření smlouvy o pronájmu. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Pronajímatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Janem Dubským., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese apartmanyumestana@seznam.cz.

 5. Dovolte nás upozornit, že dle Nařízení máte právo:

  • na zrušení zasílání obchodních sdělení kdykoliv,
  • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte písemně prostřednictvím emailu apartmanyumestana@seznam.cz. Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým jem Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz